Rollen

Els Verhoef is beschikbaar voor diverse rollen

(Interim) bestuurder

Besturen van een organisatie. Ik richt me op de verbinding van het bestuur met de interne organisatie en de relevante externe netwerken. Ik heb veel aandacht voor:

 • ontwikkeling van leiderschap,
 • ontwikkeling van medewerkers,
 • vormgeven van veranderingsprocessen
 • inrichting van ondersteunende processen.

Adviseur onderwijs en verandering

 • Inhoudelijke adviezen over onderwijskundige vraagstukken, zoals onderwijskwaliteit, onderwijsvernieuwing en diversiteit.
 • Adviseren en meedenken bij een veranderkundig ontwerp, zoals:
  1. de keuze voor een veranderstrategie;
  2. het vorm geven van veranderprocessen en veranderorganisatie;
  3. ondersteunen van het juiste leiderschap;
  4. ontwikkelen van nieuwe aanpakken met de focus op de samenwerking van betrokkenen.
 • Meedenken in organisatievraagstukken, zoals:
  1. het diagnosticeren van knelpunten in de organisatie die aanleiding zijn voor verandering;
  2. adviseren over de benodigde herinrichting van de organisatie;
  3. de professionalisering van het management en de medewerkers.

Executive Coach voor effectief leiderschap

Samen met leidinggevenden hun ambitie, opdracht en de dagelijkse praktijk ontraflen. We gaan op zoek naar succesfactoren, knelpunten, belemmerende omstandigheden. Het doel is effectief leiderschap.