Onderwijskwaliteit

Sturen op onderwijskwaliteit

Sturen op onderwijskwaliteit met al zijn thema’s is voor bestuurders, management en docenten een blijvend aandachtsveld. Deze sturing is alleen succesvol als bestuurders mét professionals in de hogeschool onderwijsdoelen helder formuleren en uitwerken in concrete beleidsvoornemens. En als iedereen in de organisatie zich verantwoordelijk weet voor het eigen aandeel.

Samenhang en transparantie in de sturing is onontbeerlijk, evenals een duidelijke visie op onderwijskundig leiderschap. Van hoog tot laag in de hogeschool. Consistent sturen op de thema’s is een voorwaarde waardoor je je niet door de waan van de dag laat leiden bij het stellen van prioriteiten. Op deze manier maak je met een lange termijn agenda steeds afwegingen met het oog op de actuele omgeving. De expliciete ‘onderwijsagenda’ vraagt ook om gedeeld te worden met de professionals in de organisatie.

Wanneer is onderwijskwaliteit goed?

  • Als medewerkers hun vakbekwaamheid inzetten in dienst van het gemeenschappelijke doel;
  • als de instelling voldoet aan de externe eisen, voortvloeiend uit wetgeving, eisen van de inspectie of toezichtkader van de NVAO, als waren het interne eisen;
  • als bijzondere kwaliteit gerealiseerd wordt zoals excellent onderwijs of bijvoorbeeld een internationaal of cultureel profiel;
  • als je in staat bent te transformeren, aan te passen aan veranderende omstandigheden, met verbetering of vernieuwing als gevolg.

Alleen in een organisatiecultuur waar een zogenaamde kwaliteitscultuur een vanzelfsprekendheid is, kan je de kwaliteit verbeteren.

Ervaring

  • Institutioneel Auditer NVAO
  • Docent kwaliteitszorg NSO
  • Bestuurder Haagse Hogeschool

Reacties gesloten.