Els Verhoef

Ervaren

Bijna 40 jaar heb ik mij actief ingezet in diverse functies, vooral in het onderwijsdomein; ooit begonnen als docent heb ik mij ontwikkeld tot een gedreven en inmiddels zeer ervaren en doortastende bestuurder en toezichthouder.

Mijn focus is de onderwijskwaliteit en onderzoek, het studentenbelang, de samenwerking met het relevante werkveld en de verbinding met de organisatie en haar medewerkers.

Ik heb diverse omvangrijke vernieuwingsprocessen geleid, met veel aandacht voor de borging van de onderwijsprocessen, de professionalisering van docenten en professioneel leiderschap.

Op dit moment werk ik als zelfstandig en onafhankelijk adviseur, coach en toezichthouder.

Adviseur, coach, veranderkundige

Gedurende mijn loopbaan heb ik regelmatig de rol van coach, adviseur en veranderkundige vervuld vanuit zeer verschillende perspectieven en functies. Met deze ervaringen zet ik me graag in als adviseur en coach van nieuwe, jonge en meer ervaren bestuurders/directeuren en toezichthouders.

Toezichthouder

In de rol van toezichthouder zorg ik voor een goede balans tussen de adviserende, toezichthoudende en werkgevers-rol. Ik breng inzicht in en overzicht over een organisatie en verbindt deze met de positionering in het krachtenveld waarbinnen een organisatie zich bevindt. Ik weet wat het betekent om kritisch en onafhankelijk bij te dragen aan de doelen van een organisatie en oog te houden voor perspectieven en proposities waarmee de RvT zich kan verbinden met stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Institutioneel auditer

In de rol van institutioneel auditer ben ik getraind om instellingen te bevragen op doelen, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling. Deze rol vervul ik nog regelmatig in opdracht van de NVAO.

Bij de volgende organisaties heb ik onderwijsvernieuwing gerealiseerd of bestuurs- of toezichthoudende functies bekleed.

Links naar de organisaties

Fontys Hogescholen, Zaam, Hogeschool Amsterdam, Haagsche Hogeschool, Luzac Lyceum, Academie voor Leiderschap in onderwijs, NVAO, UAF, Jeugd-Punt, Hogeschool Zuyd, Politieonderwijsraad.