Coaching voor bestuurders

Je hebt een prachtige, maar ook complexe en veeleisende baan als bestuurder/directeur van een onderwijsinstelling. Je bent daardoor in de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van een maatschappelijk relevante organisatie. Daarmee ben je in staat invloed uit te oefenen op soms fundamentele verbeteringen of veranderingen.

Voor bijna alle bestuurders/directeuren geldt, en mogelijk ook voor jou, dat je een volle agenda hebt. Je wordt omringd door directeuren, stafondersteuners, toezichthouders en adviseurs. Als je geluk hebt, is er een collectief bestuur of een managementteam, zodat je taken kan verdelen en verantwoordelijkheden kan bespreken met een collega’s. Maar als het er op aankomt sta je betrekkelijk eenzaam in de verantwoordelijkheid die bij je functie hoort.

Uitdagingen voor een bestuurder

Wat komt er al niet op je af? Je moet je aandacht verdelen over strategische uitdagingen van je onderwijsinstelling, aansluitend op de innovatieve thema’s om je heen, en wel zo dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd is en blijft, zodat studenten zich actueel, breed en succesvol kunnen ontwikkelen.

Daarbij weet je dat je de organisatiedoelen alleen kunt realiseren in een positief en stimulerend werkklimaat, en niet onbelangrijk, met een gedegen en duurzame bedrijfsvoering.

Je hebt een voorbeeldfunctie als het gaat om integriteit en gedrag; de mensen om je heen en waar je leiding aan geeft verwachten van je dat je je met hen kan verbinden in de uitdagingen die zij op hun beurt ervaren.

En dan hebben we het alleen nog maar over de reguliere situatie. Die wordt complex zodra er sprake is van een crisis op één of meerdere aspecten van het geheel.

Beginnende bestuurder

Voor een beginnende bestuurder/directeur kan het van belang zijn zich eerst een weg te zoeken in de jungle van verantwoordelijkheden en regels en gewoonten die een organisatie kent. Je kan daarbij op eerdere ervaringen en inmiddels verworven kwaliteiten terugvallen, maar een nieuwe organisatie doet veelal een beroep op nieuw te ontwikkelen inzichten en vaardigheden. Bovendien vragen nieuwe situaties en dilemma’s soms om een reflectie op het eigen repertoire aan bestuurlijk handelen.

Ervaren bestuurder

Als je al langer als bestuurder/directeur in een organisatie werkt, kan het je wens zijn om nieuwe, tot dan toe nog niet aangeboorde bronnen bij jezelf te ontdekken, waardoor je tot een betere performance kan komen. Niet zelden komt er een aantal kritische vraagstukken bij elkaar. Met een ervaringsdeskundige zou je willen sparren over de verschillende dilemma’s die je voorziet en de keuzes die je kan maken. Soms zijn vraagstukken zo complex dat je heel ingrijpende interventies voorziet, interventies van strategische aard, die bovendien vragen om een uitgekiende veranderstrategie.

Waarom individuele coaching

Omdat een vraag om coaching zoveel diverse aanleidingen kent, vormt het startpunt het verhaal van de bestuurder/directeur. Het is tevens het middel om tot nieuwe inzichten, antwoorden en handelingsalternatieven te komen. De coach kan dat proces bevorderen, zodat het eigen verhaal verteld kan worden en kan indien gewenst ook vanuit eigen ervaring inzichten naar voren brengen om op onderdelen tot verduidelijking en verdieping te komen. In alle gevallen zit je zelf aan het roer. Iedere vraag om coaching is specifiek en het is van belang dat er tijdens een eerste oriënterend (en vrijblijvend) gesprek een wederzijdse klik is op inhoud, aanpak en persoon. Dat gesprek is er op gericht de scope, de doelen en de frequentie van een coaching traject helder te krijgen. Er worden afspraken gemaakt, waar tussentijds af en toe op terug kan worden gegrepen. Absolute vertrouwelijkheid staat voorop.