#COACHING VAN BESTUURDERS, #ADVISERING BIJ STRATEGISCHE VRAAGSTUKKEN EN #GOVERNANCE EN TOEZICHT

ELS VERHOEF - VOOR HET HOGER ONDERWIJS
Coaching voor bestuurders

Coaching voor bestuurders

Je hebt een prachtige, maar ook complexe en veeleisende baan als bestuurder/directeur van een onderwijsinstelling. Je hebt een voorbeeldfunctie voor integriteit en gedrag; de mensen om je heen en waar je leiding aan geeft, verwachten dat je je met hen kan verbinden in de uitdagingen die zij op hun beurt ervaren. Coaching kan je eigen ontwikkelproces bevorderen en verdiepen. In alle vertrouwelijkheid.
Advies bij strategische vraagstukken

Advies bij strategische vraagstukken

In een snel veranderende samenleving is iedere onderwijsinstelling constant in beweging. Veel onderwijsinstellingen verbinden zich aan de specifieke ontwikkeling in de eigen regio en werken nauw samen in onderwijs en onderzoek om studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige werk. Bestuurders hebben af en toe behoefte aan advies en ondersteuning bij het maken van de juiste strategische keuzes en -niet in het minst- bij het realiseren van de gemaakte keuzes.
Toezicht op governance en onderwijskwaliteit

Toezicht op governance en onderwijskwaliteit

Het onderwijs kent vele belanghebbenden: de studenten, docenten, lokale gemeenschappen, werknemers, de samenleving als geheel. Vanuit verschillende perspectieven wordt onderwijs van belang geacht voor zowel de stabiliteit als voor de ontwikkeling van de samenleving. In meer praktische termen geldt dat onderwijs van belang is voor het realiseren niet alleen van individuele ontwikkeling, maar daardoor ook van de sociaal-economische doelstellingen van Nederland. Onderwijs is een maatschappelijk belang, waarop het toezicht langs verschillende kanten geregeld is. Het integrale toezicht op de governance en de onderwijskwaliteit van een instelling krijgt steeds meer aandacht en vraagt om een professionalisering van alle betrokkenen.
Els Verhoef

Els Verhoef

Ruim 38 jaar vervul ik functies in met name het onderwijsdomein; ooit begonnen als docent heb ik mij ontwikkeld tot een immer gedreven en zeer ervaren en doortastende bestuurder en toezichthouder. Deze ervaringen maken mij een bekwame adviseur en coach van nieuwe, jonge en meer ervaren bestuurders/directeuren en toezichthouders. Als institutioneel auditer ben ik getraind om instellingen te bevragen op hun doelen, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling.