Coaching voor bestuurders

Je hebt een prachtige, maar ook complexe en veeleisende baan als bestuurder/directeur van een onderwijsinstelling. Je hebt een voorbeeldfunctie voor integriteit en gedrag; de mensen om je heen en waar je leiding aan geeft, verwachten dat je je met hen kan verbinden in de uitdagingen die zij op hun beurt ervaren. Coaching kan je eigen ontwikkelproces bevorderen en verdiepen. In alle vertrouwelijkheid. Lees meer …

Strategisch advies

Wat betekenen de veranderingen in de samenleving voor de organisatie? Bij het maken van de juiste strategische keuzes en -niet in het minst- bij het realiseren van de keuzes, kan een externe blik en ondersteuning van een externe adviseur nuttig zijn. Aspecten van strategische keuzes impliceren veelal een aanpassing van de onderwijskundige visie, een goed positionering van het onderwijs en onderzoek ten opzichte van elkaar en integraal kwaliteitsbeleid. Bij advisering van dergelijke complexe vraagstukken is het zaak veel direct betrokkenen als docenten en onderzoekers, het vraagstuk goed te doorgronden om te komen tot concrete keuzes en een concrete aanpak. Lees meer …

Governance en onderwijskwaliteit

Onderwijs is belangrijk voor zowel de stabiliteit als voor de ontwikkeling van de samenleving. Onderwijs van belang is voor het realiseren van individuele ontwikkeling, maar ook van de sociaal-economische doelstellingen van Nederland. Onderwijs is een maatschappelijk belang. Integraal toezicht op governance en de onderwijskwaliteit van een instelling krijgt steeds meer aandacht en vraagt om professionalisering van betrokkenen. Lees meer …

Els Verhoef

Bijna 40 jaar vervul ik functies in met name het onderwijsdomein; ooit begonnen als docent heb ik mij ontwikkeld tot een immer gedreven en zeer ervaren en doortastende bestuurder en toezichthouder. Deze ervaringen maken mij een bekwame adviseur en coach van nieuwe, jonge en meer ervaren bestuurders/directeuren en toezichthouders. Als institutioneel auditor ben ik getraind om instellingen te bevragen op hun doelen, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling. Lees meer …